Terapia chodu także dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Centrum Origin Otwock z rehabilitacji chodu mogą korzystać dzieci dotknięte mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD).

W terapii wykorzystywany jest innowacyjny robot rehabilitacyjny, który łączy trening w odciążeniu na bieżni z zaawansowaną robotyką. Pozwala to usprawniać u małych pacjentów zarówno umiejętność chodzenia, jak też równowagę i koordynację.

Terapia chodu także dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Zautomatyzowanie procesu poruszania nogami oddziałuje na pobudzanie przekaźników nerwowych w mózgu, pobudzając pracę nie tylko mięśni i ścięgien. Zmiana pozycji ciała z siedzącej do stojącej, nawet jeśli odbywa się to bez obciążenia kończyn dolnych, korzystnie wpływa na układ pokarmowy i wydalniczy.

Robot zapewnia naturalny, dostosowany do budowy ciała pacjenta, prawidłowy wzorzec chodu. Może on pracować w 4 trybach, zawsze uwzględniających indywidualne parametry terapii i stopniowanie trudności. Trening rozpoczyna się zwykle od niskiego stopnia trudności i zakłada stopniowe zwiększania tempa, dystansu i obciążenia, według indywidualnie ustalonego programu treningowego.

System czujników, pasów i uprzęży zapewnia maksymalne bezpieczeństwo i komfort. 
Dzięki zintegrowaniu modułu wirtualnej rzeczywistości z zadaniową stymulacją kończyn górnych, trening przybiera formę wirtualnej gry, dającej pacjentowi odczucie przemieszczania się o własnych siłach. 
System biofeedback raportuje wyniki pojedynczej sesji treningowej oraz porównuje ostatnia sesję z poprzednimi, szczególnie parametry istotne dla postępu pacjenta.

Proces rehabilitacji ma przebieg dynamiczny – najczęstsze rozpoczęcie terapii odbywa się w trybie biernym ze zrobotyzowanymi nogami, które inicjują i prowadzą ruch. W miarę postępów dąży się do treningu w trybie aktywnym, dającym możliwość samodzielnego chodu w odciążeniu lub z pełnym obciążeniem z zachowaniem maksymalnego bezpieczeństwa.

W niestacjonarnym Programie Origin NeuroCare RA-MPD mogą uczestniczyć dzieci o wzroście co najmniej 120 cm.
Zalecany czas trwania robotycznej rehabilitacji neurologicznej to 3-8 tygodni – oferujemy pakiet obejmujący 15 zabiegów terapii chodu po 30 minut efektywnego treningu.

Zalecana częstotliwość sesji: 2-5 razy w tygodniu.

Przed każdym zabiegiem zabiegiem fizjoterapeuta przeprowadza 15-minutowy rozluźniający masaż mięśniowo-powięziowy nóg. Jest to element istotny dla efektywności następującego po nim zabiegu robotycznego. 

Łączny czas zabiegu obejmującego masaż, podpięcie pacjenta i ustawianie parametrów indywidualnych oraz trening efektywny wynosi 1 godzinę.

ORIGIN Polska
ul. Hajoty 49
01-821 Warszawa
tel. +48 (22) 279 49 00

Copyright 2019 | All Rights Reserved – Projekt i wykonanie Origin Polska