Terapia neuropsychologiczna – Pomoc w codziennym funkcjonowaniu osoby chorej

Jednym z obszarów holistycznej opieki w Centrum Origin Otwock jest terapia neuropsychologiczna. Celem działań podejmowanych w tym obszarze jest poprawa oraz jak najdłuższe utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania poznawczego osoby chorej. Opieka neuropsychologiczna obejmuje terapię indywidualną oraz grupową i pozwala na jak najefektywniejsze dostosowanie otoczenia do możliwości poznawczych osoby chorej. 

Terapia neuropsychologiczna - Pomoc w codziennym funkcjonowaniu osoby chorej

W procesie diagnozowania, neuropsycholog określa trudności poznawcze i ich wpływ na codzienne funkcjonowanie chorego. Stara się dobrać odpowiednie formy postępowania terapeutycznego, obejmujące zarówno terapię neuropsychologiczną jak i działania w obrębie otoczenia chorego w zakresie sposobów komunikowania się z chorym, stopnia asystowania opiekunów w czynnościach codziennych, organizacji dnia oraz przestrzeni wokół chorego.

W ramach stacjonarnego programu rehabilitacji neurologicznej Origin NeuroCare zapewniamy pacjentom profesjonalną opiekę doświadczonego neuropsychologa. Pomoc neuropsychologiczna dotyczy osób, które na co dzień borykają się z trudnościami poznawczymi powstałymi wskutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego o rozmaitej etiologii. Wśród problemów z którymi pomagamy się uporać są zaburzenia uwagi, pamięci, postrzegania wzrokowego, nadzorczych funkcji wykonawczych i funkcji językowych (afazje). Wsparcie emocjonalne otrzymują osoby borykające się z depresją poudarową oraz rodziny naszych pacjentów. Celem działań terapeutycznych jest poprawa funkcjonowania poznawczego oraz zaproponowanie choremu efektywnych metod radzenia sobie z trudnościami. Szczególnym obszarem działania neuropsychologa jest praca z osobami w stanie minimalnej świadomości. Rehabilitacja neuropsychologiczna jest prowadzona przy wsparciu takich systemów komputerowych jak C-eye, RehaCom czy Neuroforma.

W zakresie stacjonarnego programu Origin MemoryCare, przeznaczonego dla osób dotkniętych chorobami demencyjnymi, neuropsycholog prowadzi diagnozę funkcji poznawczych, pozwalającą na ocenę profilu trudności chorego oraz określenie etapu choroby. W trakcie pobytu prowadzone są zajęcia grupowe, stymulujące funkcjonowanie poznawcze. Ich celem jest jak najdłuższe utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania poznawczego oraz dostosowanie otoczenia w sposób umożliwiający jak najdłuższe zachowanie przez chorego samodzielności.

Pomoc neuropsychologiczna (diagnoza i konsultacje) dostępna jest również w Poradni Neuropsychologicznej, czynnej we wtorki i czwartki w godz. 9-16,
W ramach usług ambulatoryjnych, Centrum Origin Otwock oferuje pacjentom korzystanie z terapeutycznych programów komputerowych – obowiązują zapisy telefoniczne: tel. 22 102 60 80 i 797 606 112