ZASADY ODWIEDZIN PACJENTÓW W CENTRUM ORIGIN KRAKÓW

Zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi organizacji odwiedzin
pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego
Programu Szczepień przeciw COVID-19 Warszawa z dnia 6 września 2021 r. w Centrum Origin Kraków z uwagi na pogarszającą się
sytuacje epidemiologiczną w Polsce od dnia 22 listopada obowiązywać będą następujące zasady.

KTO MOŻE ODWIEDZAĆ PACJENTÓW:
▪ Osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.
▪ Odwiedziny mogę być realizowane RAZ w TYGODNIU od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 18:00 oraz
w soboty od 08:00 do 13:00, po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji Centrum Origin Kraków planowanej wizyty z co najmniej
2 dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z organizacją odwiedzin wskazaną poniżej.
▪ Czas odwiedzin nie może przekraczać 60 minut.
▪ Osoby będą mieć mierzoną temperaturę.

ORGANIZACJA ODWIEDZIN PACJENTÓW:
1. Zapisy na odwiedziny poprzez recepcję, nr telefonu: 536 790 930
2. Godziny odwiedzin:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 18:00
– w soboty w godzinach 08:00 – 13:00
3. Czas trwania odwiedzin:
– w pokoju pacjenta – do 60 minut
4. Podczas wizyty wymagane jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu
leczniczego.
5. W tym samym czasie pacjenta mogą odwiedzać maksymalnie 1 osoba.
6. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
7. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk, niezwłocznie
po wejściu do podmiotu leczniczego.
8. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
9. W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem (oraz
innymi osobami przebywającymi w podmiocie leczniczym).
10. Podczas wizyt odbywających się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia,
w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości, również w jej trakcie.
11. Prowadzona jest rejestracja osób odwiedzających
• Wpis odwiedzających do rejestru wejść i wyjść
• Wypełnienie przez odwiedzających ankiety epidemiologicznej (osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji, w tym
kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła
• Pomiar temperatury ciała

Zgodnie z ustawą „O zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”, Dyrektor Centrum Origin Kraków
zastrzega sobie prawo do czasowego w trybie natychmiastowym wstrzymania odwiedzin w Ośrodku celem podejmowania
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, mając na uwadze bezpieczeństwo Pacjentów i Pracowników.

ORIGIN Polska
ul. Hajoty 49
01-821 Warszawa
tel. +48 (22) 279 49 00

Copyright 2019 | All Rights Reserved – Projekt i wykonanie Origin Polska

Bezpłatna subskrypcja Magazynu New Life

Nowi subskrybenci otrzymują dostep do numerów archiwalnych
Magazynu New Life w wiadomości powitalnej!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORIGIN Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty, w celu jednorazowego kontaktu związanego z ofertą lub w celu odpowiedzi na inne zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie może skutkować brakiem reakcji na zapytanie. Odbiorcami danych są pracownicy administratora oraz podmioty grupy Origin, którym dane są poowierzone w celu obsługi i realizacji usług. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem zapytania/kontaktu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Kontakt: odo@originpolska.com. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Rezygnacja z prenumeraty

Można zrezygnować z prenumeraty w każdej chwili zmieniając swój profil subskrybenta w otrzymanym od nas mailu z magazynem. W swoim profilu można anulować subskrypcję, bądź zmienić adres e-mail do prenumeraty.