ZASADY WYJŚĆ PACJENTÓW W CENTRUM ORIGIN KRAKÓW

ZASADY WYJŚĆ Z CENTRUM NA SPACER, ZAKUPY:
▪ Pacjenci i Opiekunowie mogą opuścić centrum 2 razy w tygodniu na nie więcej niż 2 godziny bez konieczności wykonywaniu
testu antygenowego po powrocie do Centrum.
▪ Osoby wychodzące zobowiązane są do wpisania się do KSIĘGI WEJŚĆ-WYJŚĆ

ZASADY WYJŚĆ NA PRZEPUSTKĘ:
1. Pacjenci i Opiekunowie mogą skorzystać z możliwości wyjścia na przepustkę po otrzymaniu zgodny od Dyrekcji Centrum.
2. Po powrocie Pacjent i Opiekun zobowiązani są do wykonania testu antygenowego w Centrum (koszt 75,00 zł) lub do
okazaniu zaświadczenia z wynikiem testu antygenowego lub PCR wykonanego we własnym zakresie nie później niż 48
godzin przed datą powrotu do Centrum.

Centrum Origin Otwock
ul. Bernardyńska 13-15
05-400 Otwock

Centrum Origin Kraków
ul. Osiedle Młodości 10
31-908 Kraków – Nowa Huta

Copyright 2019 | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie Origin Polska