ZASADY PRZEBYWANIA W CENTRUM ORIGIN KRAKÓW

Zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi organizacji odwiedzin
pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego
Programu Szczepień przeciw COVID-19 Warszawa z dnia 6 września 2021 r. w Centrum Origin Kraków z uwagi na aktualną sytuacje
epidemiologiczną w Polsce od dnia 14 lutego 2022 roku obowiązywać będą następujące zasady.
Szanowni Państwo,
decyzją Dyrekcji Centrum Origin Kraków (dalej jako „Centrum”) od dnia 14.02.2022 r. umożliwione zostają odwiedziny oraz wyjścia
z Centrum.
Powyższe obostrzenia obowiązują do odwołania.
Mając na celu zapewnienie Pacjentom dalszego bezpiecznego pobytu prosimy o stosowanie się Pacjentów oraz Odwiedzających
do poniższych wytycznych:

KTO MOŻE ODWIEDZAĆ PACJENTÓW
▪ Odwiedziny są możliwe po wykonaniu testu antygenowego w Centrum (koszt 75,00 zł) lub po okazaniu zaświadczeniu z
wynikiem testu antygenowego lub PCR wykonanego we własnym zakresie nie później niż 48 godzin przed datą odwiedzin
▪ Odwiedziny są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00 oraz
w soboty od 09:00 do 18:00, po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji Centrum Origin Kraków planowanej wizyty z co najmniej
1 dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z organizacją odwiedzin wskazaną poniżej.
▪ Limit odwiedzin – 1 raz w danym tygodniu do danego Pacjenta
▪ Czas odwiedzin nie może przekraczać – max 2 GODZIN
▪ Liczba odwiedzających pacjenta jednocześnie – max 2 OSOBY
▪ Osoby odwiedzające będą mieć mierzoną temperaturę
▪ Osoby odwiedzające zobowiązane są do wpisania się do KSIĘGI WEJŚĆ-WYJŚĆ

ORGANIZACJA ODWIEDZIN i POBYTU PACJENTÓW
1. Zapisy na odwiedziny poprzez recepcję: nr telefonu: 536 790 930 , adres e-mail: recepcja@originkrakow.pl
2. Godziny odwiedzin:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00
– w soboty w godzinach 09:00 – 18:00
3. Odwiedziny na terenie Centrum mogą być realizowane tylko w pokoju pacjenta, nie w częściach wspólnych.
4. Czas trwania odwiedzin – do 2 godzin
5. Podczas wizyty wymagane jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu
leczniczego.
6. W tym samym czasie pacjenta mogą odwiedzać maksymalnie 2 osoby.
7. Osoby odwiedzające mogą zostać w Centrum na noc (nawet kilka dni), po uprzednim poinformowaniu pracowników Recepcji
i Dyżurki Pielęgniarskiej celem ustalenia możliwości i przygotowania miejsca do noclegu, ewentualnego wyżywienia oraz z ustaleniem rodzaju wymaganego testu.

Koszt dostawki za dobę to 70,00 zł, koszt wyżywienia 60,00 zł.
Zamiar korzystania z wyżywienia należy zgłosić pracownikom Recepcji.
8. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
9. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk, niezwłocznie
po wejściu do podmiotu leczniczego.
10. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
11. W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem (oraz
innymi osobami przebywającymi w podmiocie leczniczym).
12. Podczas wizyt odbywających się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia,
w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości, również w jej trakcie.
13. Prowadzona jest rejestracja osób odwiedzających
• Wpis odwiedzających do rejestru wejść i wyjść
• Wypełnienie przez odwiedzających ankiety epidemiologicznej (osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji, w tym
kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła
• Pomiar temperatury ciała 

ORIGIN Polska
ul. Hajoty 49
01-821 Warszawa
tel. +48 (22) 279 49 00

Copyright 2019 | All Rights Reserved – Projekt i wykonanie Origin Polska

Bezpłatna subskrypcja Magazynu New Life

Nowi subskrybenci otrzymują dostep do numerów archiwalnych
Magazynu New Life w wiadomości powitalnej!

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORIGIN Polska sp. z o.o. z siedzibą ul. Hajoty 49, 01-821 Warszawa.

Dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty, w celu jednorazowego kontaktu związanego z ofertą lub w celu odpowiedzi na inne zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rodo. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie może skutkować brakiem reakcji na zapytanie. Odbiorcami danych są pracownicy administratora oraz podmioty grupy Origin, którym dane są poowierzone w celu obsługi i realizacji usług. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny do załatwienia sprawy będącej przedmiotem zapytania/kontaktu. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Kontakt: odo@originpolska.com. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Rezygnacja z prenumeraty

Można zrezygnować z prenumeraty w każdej chwili zmieniając swój profil subskrybenta w otrzymanym od nas mailu z magazynem. W swoim profilu można anulować subskrypcję, bądź zmienić adres e-mail do prenumeraty.