ZASADY PRZEBYWANIA W CENTRUM ORIGIN KRAKÓW

Zgodnie z Rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczącymi organizacji odwiedzin
pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych w okresie epidemii COVID-19 w związku z postępem realizacji Narodowego
Programu Szczepień przeciw COVID-19 Warszawa z dnia 6 września 2021 r. w Centrum Origin Kraków z uwagi na aktualną sytuacje
epidemiologiczną w Polsce od dnia 14 lutego 2022 roku obowiązywać będą następujące zasady.
Szanowni Państwo,
decyzją Dyrekcji Centrum Origin Kraków (dalej jako „Centrum”) od dnia 14.02.2022 r. umożliwione zostają odwiedziny oraz wyjścia
z Centrum.
Powyższe obostrzenia obowiązują do odwołania.
Mając na celu zapewnienie Pacjentom dalszego bezpiecznego pobytu prosimy o stosowanie się Pacjentów oraz Odwiedzających
do poniższych wytycznych:

KTO MOŻE ODWIEDZAĆ PACJENTÓW
▪ Odwiedziny są możliwe po wykonaniu testu antygenowego w Centrum (koszt 75,00 zł) lub po okazaniu zaświadczeniu z
wynikiem testu antygenowego lub PCR wykonanego we własnym zakresie nie później niż 48 godzin przed datą odwiedzin
▪ Odwiedziny są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 20:00 oraz
w soboty od 09:00 do 18:00, po uprzednim zgłoszeniu w Recepcji Centrum Origin Kraków planowanej wizyty z co najmniej
1 dniowym wyprzedzeniem, zgodnie z organizacją odwiedzin wskazaną poniżej.
▪ Limit odwiedzin – 1 raz w danym tygodniu do danego Pacjenta
▪ Czas odwiedzin nie może przekraczać – max 2 GODZIN
▪ Liczba odwiedzających pacjenta jednocześnie – max 2 OSOBY
▪ Osoby odwiedzające będą mieć mierzoną temperaturę
▪ Osoby odwiedzające zobowiązane są do wpisania się do KSIĘGI WEJŚĆ-WYJŚĆ

ORGANIZACJA ODWIEDZIN i POBYTU PACJENTÓW
1. Zapisy na odwiedziny poprzez recepcję: nr telefonu: 536 790 930 , adres e-mail: recepcja@originkrakow.pl
2. Godziny odwiedzin:
– od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 – 20:00
– w soboty w godzinach 09:00 – 18:00
3. Odwiedziny na terenie Centrum mogą być realizowane tylko w pokoju pacjenta, nie w częściach wspólnych.
4. Czas trwania odwiedzin – do 2 godzin
5. Podczas wizyty wymagane jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu
leczniczego.
6. W tym samym czasie pacjenta mogą odwiedzać maksymalnie 2 osoby.
7. Osoby odwiedzające mogą zostać w Centrum na noc (nawet kilka dni), po uprzednim poinformowaniu pracowników Recepcji
i Dyżurki Pielęgniarskiej celem ustalenia możliwości i przygotowania miejsca do noclegu, ewentualnego wyżywienia oraz z ustaleniem rodzaju wymaganego testu.

Koszt dostawki za dobę to 70,00 zł, koszt wyżywienia 60,00 zł.
Zamiar korzystania z wyżywienia należy zgłosić pracownikom Recepcji.
8. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
9. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk, niezwłocznie
po wejściu do podmiotu leczniczego.
10. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
11. W czasie wizyty zalecane jest zachowanie dystansu min. 1,5 m pomiędzy osobą odwiedzającą a odwiedzanym pacjentem (oraz
innymi osobami przebywającymi w podmiocie leczniczym).
12. Podczas wizyt odbywających się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia,
w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz w miarę możliwości, również w jej trakcie.
13. Prowadzona jest rejestracja osób odwiedzających
• Wpis odwiedzających do rejestru wejść i wyjść
• Wypełnienie przez odwiedzających ankiety epidemiologicznej (osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji, w tym
kaszlu, kataru, gorączki, bólu gardła
• Pomiar temperatury ciała 

Centrum Origin Otwock
ul. Bernardyńska 13-15
05-400 Otwock

Centrum Origin Kraków
ul. Osiedle Młodości 10
31-908 Kraków – Nowa Huta

Copyright 2019 | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie Origin Polska